Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Xian Wang de Ri Chang Sheng Huo 734 0.11% 1 2020
Meng Qi Shi Shen 282 0.04% 1 2018
Fox Spirit Matchmaker 277 0.04% 8 2015
Wei, Kanjian Erduo La! 174 0.03% 1 2018
Yichang Shengwu Jianwenlu 153 0.02% 1 2019
Shi Huang Zhi Shen 135 0.02% 1 2020
Tales of Demons and Gods 135 0.02% 4 2017
Uncharted Walker 132 0.02% 1 2018
Bai Yao Pu 92 0.01% 1 2020
Wang Gu Shenhua Zhi Tian Xuan Zhe 81 0.01% 1 2020
The Legend of Luoxiaohei 70 0.01% 1 2016
White Cat Legend 57 0.01% 1 2020
Ling Long: Incarnation 52 0.01% 1 2019
Antidote 49 0.01% 1 2020
There's a Pit in My Senior Martial Brother's Brain 40 0.01% 1 2018
Beyond the Worlds 38 0.01% 1 2015
The Furious Yama 34 0.01% 2 2020
Wo Kai Dongwuyuan Naxie Nian 28 0% 1 2020
Legend of Exorcism 20 0% 1 2020
Shi Zhi Ge: Hua Yu Yan De Kuangxiang Shi 14 0% 1 2020
Fanren Xiu Xian Chuan Zhi Fanren Feng Qi Tian Nan 13 0% 1 2020
Yuan Long 13 0% 1 2020
Sheng guang bu hao re 12 0% 1 2017
Fire X Fire 10 0% 1 2018
Cooking with Valkyries 10 0% 2 2019
Fog Hill of Five Elements 7 0% 1 2020
Dahua Zhi Shaonian You 3 0% 1 2020
Deadly Response 2 0% 1 2019
Stars Fall 2 0% 1 2019
Bao ji Giangshou 2 0% 1 2016

Shows total: 31