Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Fox Spirit Matchmaker 254 0.04% 8 2015
Meng Qi Shi Shen 210 0.03% 1 2018
Wei, Kanjian Erduo La! 128 0.02% 1 2018
Yichang Shengwu Jianwenlu 121 0.02% 1 2019
Tales of Demons and Gods 118 0.02% 3 2017
Uncharted Walker 113 0.02% 1 2018
Xian Wang de Ri Chang Sheng Huo 78 0.01% 1 2020
The Legend of Luoxiaohei 59 0.01% 1 2016
Ling Long: Incarnation 42 0.01% 1 2019
Beyond the Worlds 35 0.01% 1 2015
There's a Pit in My Senior Martial Brother's Brain 24 0% 1 2018
Sheng guang bu hao re 11 0% 1 2017
Fire X Fire 7 0% 1 2018
Cooking with Valkyries 6 0% 1 2019

Shows total: 14