Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quan Zhi Gao Shou 2 033 0.34% 1 2017
Quanzhi Fashi 994 0.17% 3 2016
Master Devil Do Not Kiss Me 495 0.08% 2 2017
Ling Qi 474 0.08% 1 2016
Guomin Laogong Dai Huijia 402 0.07% 3 2016
Shuangsheng Lingtan 256 0.04% 1 2016
Counter Attack 196 0.03% 1 2015
Yaoguai Mingdan 131 0.02% 2 2014
The Devil Ring 105 0.02% 1 2016
Nuwa Chengzhang Riji 104 0.02% 1 2016
Wangzi Peng Peng Qiu 100 0.02% 1 2016
Black and White Warriors 96 0.02% 2 2015
Super Star Academy 89 0.02% 1 2016
Chinese Mystery Man 72 0.01% 1 2014
The Legend Of Jade Sword 59 0.01% 1 2016
Crazy Queen 58 0.01% 1 2016
Dongguo Xiaojie 56 0.01% 1 2016
Heroes Don't Bi-Bi 42 0.01% 1 2015
Ice Fantasy Destiny 41 0.01% 1 2017
Die Now 32 0.01% 1 2014
Shengsi Huifang 30 0.01% 1 2016
Till Death Tear Us Apart 27 0% 1 2017
Candle in the Tomb 24 0% 1 2016
My Vampire Boyfriend 20 0% 1 2016
Nanocore 15 0% 2 2014
Twin Moons 12 0% 1 2016
The Backlight of Love 4 0% 1 2015
Don't Touch 3 0% 1 2016

Shows total: 28