Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quan Zhi Gao Shou 4 036 0.57% 2 2017
Quanzhi Fashi 1 710 0.24% 4 2016
Master Devil Do Not Kiss Me 1 001 0.14% 3 2017
Ling Qi 835 0.12% 1 2016
Guomin Laogong Dai Huijia 611 0.09% 4 2016
Counter Attack 347 0.05% 1 2015
Shuangsheng Lingtan 345 0.05% 1 2016
Super Star Academy 203 0.03% 1 2016
Yaoguai Mingdan 182 0.03% 2 2014
The Devil Ring 148 0.02% 1 2016
Wangzi Peng Peng Qiu 138 0.02% 1 2016
Crazy Queen 125 0.02% 1 2016
Black and White Warriors 123 0.02% 2 2015
Nuwa Chengzhang Riji 117 0.02% 1 2016
The Legend Of Jade Sword 93 0.01% 1 2016
Dongguo Xiaojie 81 0.01% 1 2016
Chinese Mystery Man 79 0.01% 1 2014
Ice Fantasy Destiny 73 0.01% 1 2017
Till Death Tear Us Apart 57 0.01% 1 2017
Candle in the Tomb 55 0.01% 1 2016
My Vampire Boyfriend 52 0.01% 1 2016
Heroes Don't Bi-Bi 49 0.01% 1 2015
Die Now 43 0.01% 1 2014
Shengsi Huifang 36 0.01% 1 2016
Twin Moons 24 0% 1 2016
Nanocore 18 0% 2 2014
The Backlight of Love 6 0% 1 2015
Don't Touch 4 0% 1 2016

Shows total: 28