Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quan Zhi Gao Shou 2 677 0.42% 1 2017
Quanzhi Fashi 1 162 0.18% 3 2016
Master Devil Do Not Kiss Me 697 0.11% 3 2017
Ling Qi 587 0.09% 1 2016
Guomin Laogong Dai Huijia 467 0.07% 3 2016
Shuangsheng Lingtan 283 0.04% 1 2016
Counter Attack 234 0.04% 1 2015
Super Star Academy 140 0.02% 1 2016
Yaoguai Mingdan 138 0.02% 2 2014
Wangzi Peng Peng Qiu 122 0.02% 1 2016
The Devil Ring 110 0.02% 1 2016
Nuwa Chengzhang Riji 106 0.02% 1 2016
Black and White Warriors 104 0.02% 2 2015
Chinese Mystery Man 75 0.01% 1 2014
Crazy Queen 74 0.01% 1 2016
The Legend Of Jade Sword 73 0.01% 1 2016
Dongguo Xiaojie 63 0.01% 1 2016
Ice Fantasy Destiny 48 0.01% 1 2017
Heroes Don't Bi-Bi 44 0.01% 1 2015
Die Now 37 0.01% 1 2014
Till Death Tear Us Apart 35 0.01% 1 2017
My Vampire Boyfriend 32 0.01% 1 2016
Shengsi Huifang 30 0% 1 2016
Candle in the Tomb 26 0% 1 2016
Twin Moons 15 0% 1 2016
Nanocore 15 0% 2 2014
The Backlight of Love 4 0% 1 2015
Don't Touch 3 0% 1 2016

Shows total: 28