Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quan Zhi Gao Shou 2 091 0.35% 1 2017
Quanzhi Fashi 1 008 0.17% 3 2016
Master Devil Do Not Kiss Me 508 0.09% 3 2017
Ling Qi 491 0.08% 1 2016
Guomin Laogong Dai Huijia 406 0.07% 3 2016
Shuangsheng Lingtan 256 0.04% 1 2016
Counter Attack 201 0.03% 1 2015
Yaoguai Mingdan 133 0.02% 2 2014
Nuwa Chengzhang Riji 105 0.02% 1 2016
The Devil Ring 105 0.02% 1 2016
Wangzi Peng Peng Qiu 101 0.02% 1 2016
Black and White Warriors 97 0.02% 2 2015
Super Star Academy 94 0.02% 1 2016
Chinese Mystery Man 72 0.01% 1 2014
Crazy Queen 65 0.01% 1 2016
The Legend Of Jade Sword 59 0.01% 1 2016
Dongguo Xiaojie 56 0.01% 1 2016
Ice Fantasy Destiny 43 0.01% 1 2017
Heroes Don't Bi-Bi 42 0.01% 1 2015
Die Now 33 0.01% 1 2014
Shengsi Huifang 30 0.01% 1 2016
Till Death Tear Us Apart 27 0% 1 2017
Candle in the Tomb 24 0% 1 2016
My Vampire Boyfriend 21 0% 1 2016
Nanocore 15 0% 2 2014
Twin Moons 13 0% 1 2016
The Backlight of Love 4 0% 1 2015
Don't Touch 3 0% 1 2016

Shows total: 28