Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quan Zhi Gao Shou 3 046 0.46% 1 2017
Quanzhi Fashi 1 352 0.2% 4 2016
Master Devil Do Not Kiss Me 842 0.13% 3 2017
Ling Qi 689 0.1% 1 2016
Guomin Laogong Dai Huijia 522 0.08% 4 2016
Shuangsheng Lingtan 307 0.05% 1 2016
Counter Attack 294 0.04% 1 2015
Super Star Academy 157 0.02% 1 2016
Yaoguai Mingdan 148 0.02% 2 2014
Wangzi Peng Peng Qiu 129 0.02% 1 2016
The Devil Ring 125 0.02% 1 2016
Black and White Warriors 110 0.02% 2 2015
Nuwa Chengzhang Riji 109 0.02% 1 2016
Crazy Queen 81 0.01% 1 2016
The Legend Of Jade Sword 80 0.01% 1 2016
Chinese Mystery Man 77 0.01% 1 2014
Dongguo Xiaojie 69 0.01% 1 2016
Ice Fantasy Destiny 60 0.01% 1 2017
Till Death Tear Us Apart 47 0.01% 1 2017
My Vampire Boyfriend 44 0.01% 1 2016
Heroes Don't Bi-Bi 44 0.01% 1 2015
Candle in the Tomb 42 0.01% 1 2016
Die Now 39 0.01% 1 2014
Shengsi Huifang 32 0% 1 2016
Twin Moons 19 0% 1 2016
Nanocore 16 0% 2 2014
The Backlight of Love 4 0% 1 2015
Don't Touch 3 0% 1 2016

Shows total: 28