Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Shinsengumi 77 0.01% 1 2004
Ghost Friends 60 0.01% 1 2009
Fuurin Kazan 33 0.01% 1 2007
Tokyo Trial 32 0.01% 1 2016
Moribito: Guardian of the Spirit 32 0.01% 3 2016
Fujoshi, Ukkari Gei ni Kokuru 25 0% 1 2019
Tempest 19 0% 1 2011
Haburashi / Onna Tomodachi 18 0% 1 2016
Hiyokko 14 0% 1 2017
Life As a Girl 12 0% 1 2018
A Fleeing Woman 11 0% 1 2016
Futatsu no Spica 11 0% 1 2009
Naotora: The Lady Warlord 11 0% 1 2017
Ojiichan wa 25-sai 11 0% 1 2010
Platonic 10 0% 1 2014
Destiny-Like Love 10 0% 1 2016
Sanadamaru 9 0% 1 2016
Tenchijin 9 0% 1 2009
Yoshitsune 9 0% 1 2005
The New Adventures of Maya the Honey Bee 8 0% 2 1975
Kingyo Club 8 0% 1 2011
Hanako to Anne 8 0% 1 2014
The Sniffer 7 0% 1 2016
Agri 7 0% 1 1997
Pingu in the City 7 0% 1 2017
Cinderella Formula 6 0% 1 2016
Tokio~Chichi e no Dengon~ 5 0% 1 2004
Seijo 5 0% 1 2014
Segodon 5 0% 1 2018
Atsu-hime 5 0% 1 2008

Shows total: 112