Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Tajuu jinkaku tantei saiko - Amamiya Kazuhiko no kikan 29 0% 1 2000
Prisoner 11 0% 1 2008
Utenai Keikan 5 0% 1 2016
Crystal's Beat: Murder Analysis Squad 4 0% 1 2016
Hokuto 3 0% 1 2017
Innocent Days 3 0% 1 2018
Yochou Sanpo Suru Shinryakusa 2 0% 1 2017
Yokokuhan: The Pain 1 2015
Hitoya no Toge 1 2017
Shacho Shitsu no Fuyu 1 2017
Strangers 6 1 2012
Unexploded Bomb 1 2018
Eerie Mienai Kao 1 2018
Stone's Cocoon 1 2015

Shows total: 14