Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Tajuu jinkaku tantei saiko — Amamiya Kazuhiko no kikan 35 0.01% 1 2000
Chou no Rikigaku 17 0% 1 2019
Prisoner 11 0% 1 2008
Stone's Cocoon 10 0% 1 2015
Crystal's Beat: Murder Analysis Squad 8 0% 1 2016
Innocent Days 5 0% 1 2018
Utenai Keikan 5 0% 1 2016
Eerie Mienai Kao 4 0% 1 2018
Hokuto 3 0% 1 2017
Yochou Sanpo Suru Shinryakusa 2 0% 1 2017
Strangers 6 1 0% 1 2012
Hitoya no Toge 1 0% 1 2017
Unexploded Bomb 1 0% 1 2018
Shacho Shitsu no Fuyu 1 2017
Yokokuhan: The Pain 1 2015
The House on the Slope 1 2019

Shows total: 16