Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Hitori no Shita: The Outcast 966 0.14% 3 2016
The Legend of Luoxiaohei 72 0.01% 1 2016
Shengsi Huifang 33 0% 1 2016
Qui Shui Yi Yun 30 0% 1 2015
The Ten Deadly Sins 26 0% 1 2016
Mo Ri Shu Guang 10 0% 1 2018
Demon Out of Chang'an 10 0% 1 2016
Don't Touch 4 0% 1 2016

Shows total: 8