Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Shigurui 563 0.08% 1 2007
Shigurui: Death Frenzy 49 0.01% 1 2007
Kenji Miyazawa's Table 1 0% 1 2017

Shows total: 3