Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Ally McBeal 955 0.14% 5 1997
Ricos y famosos 483 0.07% 1 1997
Anjo Mau 226 0.03% 1 1997
Esmeralda 59 0.01% 1 1997
Love Generation 30 0% 1 1997
Seiji no Mikata 29 0% 1 1997
Sakura Diaries 28 0% 1 1997
Breaker High 15 0% 1 1997
Saigo no Koi 9 0% 1 1997
Rebecca 8 0% 1 1997
Mi pequeña traviesa 7 0% 1 1997
Maria Isabel 7 0% 1 1997
Virgin Road 5 0% 1 1997
Corazón de... 5 0% 10 1997
20,000 Leagues Under the Sea 4 0% 1 1997
Koi no Tamerai 3 0% 1 1997
Romancing America 3 0% 1 1997
Risou no Joushi 3 0% 1 1997
Kare 3 0% 1 1997
Garasu no Kutsu 2 0% 1 1997
Koi no Bakansu 2 0% 1 1997
Tomodachi no Koibito 2 0% 1 1997
The Man Who Made Husbands Jealous 2 0% 1 1997
Futari 1 0% 1 1997
Wish Upon a Star 1 0% 1 1997
Wedding Dress 1 0% 1 1997
Fireworks 1 0% 1 1997
Cutie Honey Flash 1 0% 1 1997
Catherine Cookson's The Moth 1 1997
Koi no Katamichi Kippu 1 1997

Shows total: 35