Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Ienaki Ko 3 0% 2 1994
Kindan no Kajitsu 2 0% 1 1994
Yoru ni Dakarete 2 0% 1 1994
Shizuka Naru Don 2 0% 1 1994
Yokohama Shinju 2 0% 1 1994

Shows total: 5