Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Bokura no Yuuki ~miman toushi~ 29 0% 1 1997
Garasu no Kamen 9 0% 2 1997
Psychometrer Eiji 8 0% 2 1997
Five 3 0% 1 1997
Bokura no Yuuki 3 0% 1 1997
Shinryounaikai Ryouko 2 0% 1 1997
Koi no Bakansu 2 0% 1 1997
Dessin 2 0% 1 1997
Garasu no Kutsu 2 0% 1 1997
Koi no Katamichi Kippu 1 1997

Shows total: 10