Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Gokusen (2002) 1 108 0.18% 3 2002
Gokusen 37 0.01% 3 2002
Golden Bowl 14 0% 1 2002
Zoku Heisei Meoto Jawan 4 0% 1 2002
Nurseman ga Yuku 3 0% 2 2002
Kekkan Kazoku 3 0% 1 2002
Shiritsu Tantei Hama Mike 3 0% 1 2002
Tengoku e no Kaidan 2 0% 1 2002
Remote 2 0% 1 2002
Tantei Kazoku 2 0% 1 2002

Shows total: 10