Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quanzhi Fashi 1 075 0.18% 3 2016
Ling Qi 530 0.09% 1 2016
Guomin Laogong Dai Huijia 427 0.07% 3 2016
Shuangsheng Lingtan 271 0.04% 1 2016
Super Star Academy 111 0.02% 1 2016
Wangzi Peng Peng Qiu 110 0.02% 1 2016
The Devil Ring 108 0.02% 1 2016
Nuwa Chengzhang Riji 104 0.02% 1 2016
Crazy Queen 68 0.01% 1 2016
The Legend Of Jade Sword 61 0.01% 1 2016
Dongguo Xiaojie 56 0.01% 1 2016
Shengsi Huifang 30 0% 1 2016
My Vampire Boyfriend 28 0% 1 2016
Candle in the Tomb 24 0% 1 2016
Twin Moons 13 0% 1 2016
Don't Touch 4 0% 1 2016

Shows total: 16