Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quanzhi Fashi 1 094 0.18% 3 2016
Ling Qi 541 0.09% 1 2016
Guomin Laogong Dai Huijia 436 0.07% 3 2016
Shuangsheng Lingtan 272 0.04% 1 2016
Super Star Academy 115 0.02% 1 2016
Wangzi Peng Peng Qiu 111 0.02% 1 2016
The Devil Ring 108 0.02% 1 2016
Nuwa Chengzhang Riji 105 0.02% 1 2016
Crazy Queen 72 0.01% 1 2016
The Legend Of Jade Sword 62 0.01% 1 2016
Dongguo Xiaojie 57 0.01% 1 2016
Shengsi Huifang 30 0% 1 2016
My Vampire Boyfriend 29 0% 1 2016
Candle in the Tomb 24 0% 1 2016
Twin Moons 13 0% 1 2016
Don't Touch 4 0% 1 2016

Shows total: 16