Ads

Balala the Fairies: Finding Melody

Rating

4
MyShows
( 1 )
Original run: 26.01.2015 — 20.09.2015
Country of origin: China
Genre: Anime, Children
Network: Jiajia Cartoon Channel
Watched by: 5 of 834 307
Total running time: 19 hours 7 minutes
Episode duration: 22 min.
Episodes count: 52
Wrong?

Watch 0

Titles and release dates

52
夢幻的合奏
20.09.2015
51
重回魔仙堡
19.09.2015
50
拯救敵人
18.09.2015
49
荒島歷奇
17.09.2015
48
驚世魔術
16.09.2015
47
魔術師之謎
15.09.2015
46
追尋小藍
14.09.2015
45
真正的他
13.09.2015
44
尋回失物
12.09.2015
43
外賣小子
11.09.2015
42
與馬同行
10.09.2015
41
救救小馬
09.09.2015
40
動物醫生
08.09.2015
39
鼓亭迷陣
07.09.2015
38
固執的美琪
06.09.2015
37
動物剋星
05.09.2015
36
摩天演奏廳
04.09.2015
35
敵友難分
03.09.2015
34
33
雅雅忘記了
01.09.2015
32
姐妹重逢
31.08.2015
31
她是誰?
30.08.2015
30
卡米兒的話
29.08.2015
29
28
神秘的女孩
27.08.2015
27
26
幻影魔法
20.02.2015
25
最后的吹奏
19.02.2015
24
动物园历险
18.02.2015
23
昏迷之后
17.02.2015
22
小龙的梦
16.02.2015
21
大小胖子
15.02.2015
20
胖子叔叔
14.02.2015
19
寻找乐章
13.02.2015
18
醉人蛋糕
12.02.2015
17
黄衣少女
11.02.2015
16
老人与猫
10.02.2015
15
14
魔法猫儿
08.02.2015
13
12
11
10
9
夜半琴声
03.02.2015
8
奇怪的钢琴
02.02.2015
7
破碎的乐章
01.02.2015
6
寻找谜底
31.01.2015
5
魔法音乐盒
30.01.2015
4
3
小龙的吉他
28.01.2015
2
地狱学校
27.01.2015
1
女王的梦
26.01.2015