s01e21 — Chichi no Kataki wa Aban!? Nikushimi no Kuroki Saikyou Ken!!

Released: 19 Mar 1992 18.03.1992 15:00


Discuss this episode

Be to comment!