Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Fox Spirit Matchmaker 240 0.04% 7 2015
Yichang Shengwu Jianwenlu 90 0.01% 1 2019
Beyond the Worlds 34 0.01% 1 2015
Sheng guang bu hao re 11 0% 1 2017

Shows total: 4