Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quanzhi Fashi 1 329 0.2% 4 2016
Super Star Academy 154 0.02% 1 2016
Yaoguai Mingdan 149 0.02% 2 2014
Nuwa Chengzhang Riji 109 0.02% 1 2016
The Legend Of Jade Sword 80 0.01% 1 2016
Dongguo Xiaojie 68 0.01% 1 2016
Ice Fantasy Destiny 58 0.01% 1 2017
Heroes Don't Bi-Bi 44 0.01% 1 2015

Shows total: 8