Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quan Zhi Gao Shou 2 740 0.43% 1 2017
Ling Qi 608 0.09% 1 2016
Shuangsheng Lingtan 286 0.04% 1 2016
Yaoguai Mingdan 141 0.02% 2 2014
The Devil Ring 112 0.02% 1 2016
Black and White Warriors 104 0.02% 2 2015
Heroes Don't Bi-Bi 43 0.01% 1 2015
Shengsi Huifang 30 0% 1 2016

Shows total: 8