Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Quan Zhi Gao Shou 2 974 0.45% 1 2017
Ling Qi 675 0.1% 1 2016
Shuangsheng Lingtan 298 0.04% 1 2016
Yaoguai Mingdan 150 0.02% 2 2014
The Devil Ring 121 0.02% 1 2016
Black and White Warriors 110 0.02% 2 2015
Heroes Don't Bi-Bi 44 0.01% 1 2015
Shengsi Huifang 32 0% 1 2016

Shows total: 8