Series database

Title Rating Watched by Viewers Seasons Year
Komiks 7 0% 5 2006
Captain Barbell 6 0% 1 2006
Bandila 5 0% 2 2006
Crazy For You 4 0% 1 2006
Aalog-alog 4 0% 1 2006
Aksyon Balita 3 0% 1 2006
Agawin mo man ang lahat 2 0% 1 2006
Atlantika 2 0% 1 2006
100% Pinoy 2 0% 1 2006

Shows total: 9