Ads

Xia Gan Yi Dan Shen Jianxin

Anime Xia Gan Yi Dan Shen Jianxin

Rating

4.13
MyShows
( 8 )
Original run: 28.09.2018 — 14.12.2018
Country of origin: China
Genre: Comedy, Action, Adventure, Anime
Network: Bilibili
Watched by: 33 of 813 719
Total running time: 4 hours
Episode duration: 20 min.

Watch 0